St. Tropez

by Esazlesa

/
1.
03:12
2.
3.
4.

about

The third and last EP of a screamo/post-rock band Esazlesa featuring members of Kmen from Cheb/Plzeň, Czech Republic. Recorded in December 2012 by Péťa Hromádka at Low Resolution Studio.

Artist: Esazlesa
Title: St. Tropez
Format: 10"
Edition: 300 copies on white vinyl
Catalogue Number: SAD040
Release Date: 26.07.2013
Price: 450rub

Tracklist:
A1. St. Tropez
A2. Těhotná Žena
B1. Tahle Párty Nekončí
B2. Prázdný Pokoj Plný Svobody

esazlesa.bandcamp.com
facebook.com/esazlesa

credits

released July 26, 2013

tags

tags: punk Moscow

license

about

Sad Records Moscow, Russia

Record label & mailorder located in Moscow, Russia

contact / help

Contact Sad Records

Streaming and
Download help

Track Name: St. Tropez
Až všechny hvězdy spadnou z nebe
Až všechny moje přání v moři se utopí
Já budu stát na konci mola, který se po kolena noří
Avšak tu propast nikdy nepřekročí.

Kde se drží se všech sil ptáci na zmlklém vedení
Tam za svět se plouží postavy potměšilou chůzi.

Všechno se stalo tak z nenadání
Kde je všem dnům konec.

Bylo to poslední léto a následoval podzim
Ti ptáci cestu nemění a někteří se nevrátí.

*When all the stars fall from the sky
When all my wishes are drowned in the sea.

I'll be standing on the pier plunged up to its knees
Yet it will never pass that abyss.

Where birds are held on the silent wiring
There are figures crawling for the world with sneaking walk.

Everything happened so unawares
Where is the end of all days.

It was the last summer and then the fall came
Those birds don't change the way and some of them will not return.
Track Name: Těhotná Žena
Slyšíš to taky, všude po celou dobu
Potichu odchází, brání se bolesti
Skutečný smysl, uniknul ti mezi prsty, když držels ho za pačesy
Zestárnul a zvodnatěl čas
V zatnutých pěstích si ho rozdrtil v prach
To je asi život, že ztrácíš místa chvíle a lidi
Upozrňuju, že nemůžu se spokojit s nátlakem
A můj svět je v přetlaku, plný neusmířených pocitů a účtů
Proč, řekni mi co je zlo, vždyť nebylo to tak hrozný,
Já jsem se zas tak moc nebál, olizoval jsem ostří ale vůbec jsem nevykrvácel
O úspěch mi jde jenom v životě, od kterýho utíkám
Je to dost reálný a hodně zamotaný a ztracený.

Křesal jsem, až vzniknul požár
Ale tys ho začal hasit
A hasím i já tebe.

Musí být nějaká cesta, jak udržet ten plamen
Nakrmit tu mrchu smutkem, chlastem, drogama, láskama a deskami.

Tys byl jinej živel, tys trhal přehrady
A já pálil domy.

A to znamená, že každej chce mít moc.

Prosím, řekni že jsi blbec
Už si myslíš, že skutečně žiješ
Jsme jen otroci, vzpomínáš
A pivo zase došlo.

*Pregnant Lady.

Can you hear it too? Everywhere, all the time
Iit's slowly leaving, resisting the pain
The real meaning escaped through your fingers when you held its hair
The time has grown old and has saturated
You crushed it in clanched fists to the dust
Well, that's life that you lose places, moments and the people
I warn you, that I can't be content with the pressure
And my world's in overpressure, full of unforgiven feelings and bills
Why? Tell me what the evil is, it was not too bad after all
I wasn't afraid too much, I was licking the blade but I didn't bleed to death at all
I'm chasing the succes only in the life I'm running away from
It's pretty real and really complicated and lost.

I was striking, until I set the fire
But you've started to put it out
And I'm also putting you out.

There must be some way, how to keep this flame
Feed that bitch with sorrow, booze, drugs, loves and records.

You were another element, you were blasting the dams
And I was burning the houses
And that means, that everyone wants to have much.

Please, say that you are an idiot
Do you think that you are alive yet?
Do you remember? We are just slaves
And the beer has gone again.
Track Name: Tahle Párty Nekončí
I když je venku tma, měli bychom vyjít ven
Potáhnem nocí, budem jejích pochybností
Bez touhy po vítězství, nemůžem prohrát.

Tohle je poslední tažení krále perverznosti
Nikdo si nemůže bejt ničim jistej.

To slovo je nepřizpůsobivost a temnota
Na kterou narážíš, když za soumraku opouštíš přátelé
A lžeš abys mohl vládnout sám sobě
A v tý noci se koupeš a utápíš všechny nesmyslný příležitosti
A vůbec to není hezký, stejně jako všechna ta hudba, kterou mám rád.

Moje armáda se šikuje na sklizených polích
A v jejích brázdách kvílí vítr
Není co ztratit a pro co se rmoutit.

Tahle párty nekončí
Tahle párty začíná.

Pomalu na to přicházím
Tenhle svět má pravidla
Která se dají obejít
Jen za jistou cenu.

*This Party Never Ends.

Even though there is a dark outside, we should go out
We will drag through the night, we will be their doubt
We can't lose without desire for victory.

This is the last campaign of the king of perversity
Nobody can be sure of anything
That word is inadaptability and the darkness
That you collide with when you are leaving the friends at the nightfall
And you're lying to be able to rule yourself
And you are bathing in that night, and drowning all the stupid opportunities
And it's really not pretty, as much as all the music I like.

My army is arraying on the harvested fields
And the wind is wailing in their grooves
There is nothing left to lose and nothing left to sorrow.

This party doesn't end, this party begins.

I'm slowly realising that
This world has the rules
You can disrespect them
Only for definite price.
Track Name: Prázdný Pokoj Plný Svobody
Na stěnách, kde zastavil se čas
Visí jako obrazy ta okna, ze kterých padá stín křivolakých větví.

Komu bude patřit tohle svítání?

Všechny noci, který jsem probdil
Rány, který si zahojil
Sny, ze kterých jsem se probudil
Chyby, který napravil
Účtý, který jsem zaplatil
Přátelé, který zatratil.

Vystačí pro nás pro oba
A přesto nebylo jich dost.

A ještě jednou promiň, že jsem tě neslyšel
Jen mi v hlave zněla jiná slova
V prázdném pokoji plném svobody
Bál jsem se ti otevřít
A říct ti, abys zas šla.

Tolik přetlaku z tebe vyčerpává duši,
Až tam pak vlaje ve větru jako bílá vlajka po prohrané bitvě.

Už žádná další zamilovaná písnička beze jména!

Již žádná promarněná noc bez přátel!

Tak komu bude patřit tohle svítání?

Zbývá už jen poslední otázka.....

A jak se máš ty?

*Empty Room Full of Liberty.

On the walls, where the time has stopped
The windows are hanging like those pictures which the shadow of crooked Branches is falling from.

Who will this sunshine belong to?

All the nights I stayed awake
All thewounds I healed
All thedreams I woke up from
All themistakes I set right
All the bills I payed
All the friends I damned.

Suffice for both of us
But it still has not been enough.

I'm so sorry again that I didn't hear you
I just heard other words in my head
In the empty room full of liberty
I was afraid to open door
To tell you to go away again.

Too much overpressure is exhausting your soul,
And after that it's flying in the wind like a white flag after lost battle.

No more lovesong without a name!

No more wasted night without friends!

So who will this sunshine belong to?

There's only one question left....
And how are you?